กลับหน้าหลัก
 
 [00280] การกู้เงิน บุญชวน คงแถลง 03 ม.ค. 2562
 [00279] รายละเอียดการกู้เงินสามัญ เนตรนภา ผ่านสำแดง 29 ต.ค. 2561
 [00278] เนตรนภา ผ่านสำแดง 29 ต.ค. 2561
 [00277] สอบถามเรื่อง จะขอกู้เพิ่ม สุพิชัย หล่าสกุล 25 ต.ค. 2561
 [00276] แจ้ง ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ที่สหกรณ์บันทึกให้ไม่สมบูรณ์ ขอให้แก้ไขด้วยครับ ปุณณรัตน์ เดชอัครา 08 ต.ค. 2561
 [00275] ลาออกจากการเป็นสมาชิก พรณภทร สุวลัย 27 ก.ย. 2561
 [00274] แจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารกับสหกรณ์ไปแล้วทำไมยังโอนเข้าบัญชีเดิมคะ สุนันท์ ปรางวิเศษ 24 ก.ย. 2561
 [00273] ทุนการศึกษา วรกัญญา น้าวแสงธนู 24 ก.ย. 2561
 [00272] เงินปันผล สมชาย เบิกนา 31 ส.ค. 2561
 [00271] หากไม่แจ้งสหกรณ์เงินปันผลยังจะโอนเข้า บช.เงินเดือนหรือไม่ครับ กิตติ แนวชัยภูมิ 29 ส.ค. 2561
 [00270] จะกู้สามัญเพิ่มได้หรือไม่ครับ วัชระ ดาวเรือง 27 ส.ค. 2561
 [00269] เงินปันผลประจำปียังโอนเข้าบัญชีหรือเปล่าครับ หรืออย่างไร ช่วยตอบที โยธิน ธานี 22 ส.ค. 2561
 [00268] เลือกตั้งกรรมการสหกรณ์ ไม่มีการหาเสียงแนะนำตัวเลยหรือ ชาติชาย คะมา 16 ส.ค. 2561
 [00267] ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องค่ะ กาญจนา อาสาชาติ 16 ส.ค. 2561
 [00266] ขอแก้ไขที่อยู่ใหม่(ภูมิลำเนาตามทะเบียนบ้าน) ขวัญชัย ไชยยางค์ 12 ส.ค. 2561
 [00265] ข้อมูลในระบบแสดงผลข้อมูลสมาชิก ยังเป็นของเดือนมิ.ย. จักรวาล อมรลักษณ์ 26 ก.ค. 2561
 [00264] ขอทราบวิธีการฝากเงินออมทรัพย์ ธานินทร์ ทองขโชค 24 ก.ค. 2561
 [00263] ขอแก้ไขที่อยู่เดิมไม่ถูกต้อง วิไล ถนอมจิตวิสุทธิ 17 ก.ค. 2561
 [00262] ขอแก้ไขผู้รับผลประโยชน์ ศรีภูมิ มุลชาภิรมย์ 10 ก.ค. 2561
 [00261] ขอให้แก้ไขข้อมูลสมาชิกให้ถูกต้องด้วย ศุภวรรณ สัจจพงศ์ 06 ก.ค. 2561
 [00260] ขอแจ้งแก้ไขที่อยู่และหน่วยงานสังกัด สมนึก สร้อยวิชา 03 ก.ค. 2561
 [00259] เรียนสอบถาม สอ.กปส. ศรายุทธ ประเสริฐนิรมล 02 ก.ค. 2561
 [00258] กู้เพิ่มได้ไหม ชยุต อนุสุริยา 18 มิ.ย. 2561
 [00257] ชยุต อนุสุริยา 18 มิ.ย. 2561
 [00256] กู้ซื้อบ้าน 1.9 ธนกร ศรีชมภู 27 พ.ค 2561
 [00255] ขอแก้ไขคำนำหน้าผู้รับผลประโยชน์ สุพิน จินดาหลวง 18 พ.ค 2561
 [00254] ขอแก้ไขที่อยู่ปัจจุบัน สุพิน จินดาหลวง 18 พ.ค 2561
 [00253] สอบถาม "เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ" อัครชัย ก้อนสมบัติ 03 พ.ค 2561
 [00252] การพิจารณาเงินกู้เดือน เมษายน 2561 อรรถวิทย์ นันสุนานนท์ 05 เม.ย. 2561
 [00251] ขอแก้ไขที่อยู่ใหม่ของสมาชิกค่ะ ฐิติรัตน์  วัฒนาพันธุ์ 27 ก.พ. 2561
 [00250] สอบถามการกู้เงินเพิ่ม อาหมัด  บากา 07 ก.พ. 2561
 [00249] สอ.กปส.ประชุมพิจารณาเงินกู้สามัญทุกวันที่เท่าไรของเดือน ชานิกา กันภัย 12 ม.ค. 2561
 [00248] การเปิดบัญชีเงินฝากประจำ กาญจนา อาสาชาติ 10 ม.ค. 2561
 [00247] เอกสารการกู้ จีรนันท์ จันทร์หอม 03 ม.ค. 2561
 [00246] การกู้สามัญทุนเรือนหุ่น/เงินฝาก จีรนันท์ จันทร์หอม 13 ธ.ค. 2560
 [00245] รอพิจารณาเงินกู้สองล้าน นิพนธ์ จันทร์ดี 08 ธ.ค. 2560
 [00244] แจ้งแก้ไข รายชื่อ บุตร ผู้รับผลประโยชน์ อนุรักษ์ วรวิธปิติ 08 ธ.ค. 2560
 [00243] ขอแก้ไขข้อมูลชื่อบิดา ราตรี จักร์แก้ว 06 ธ.ค. 2560
 [00242] การกู้สามัญตามระเบียบใหม่ สายเพชร เภสัชชา 30 พ.ย. 2560
 [00241] แจ้งสกุลผู้รับประโยชน์(บุตร)ผิด รบกวนแก้ไขให้ด้วยค่ะ โยษิตา แก้วบุญญากรษ์ 29 พ.ย. 2560
 [00240] พิจารณาเงินกู้วงเงิน 2 ล้าน นิพนธ์ จันทร์ดี 24 พ.ย. 2560
 [00239] เอกสารกู้ อาษา นันตาเครือ 16 พ.ย. 2560
 [00238] เอกสารเงินกู้ ราตรี จักร์แก้ว 14 พ.ย. 2560
 [00237] หลักเกณฑ์การซื้อประกัน นิพนธ์ จันทร์ดี 06 พ.ย. 2560
 [00236] เพราะเหตุใด สอ กปส ยังไม่อัพเดตข้อมูลชื่อผู้รับประโยชน์ให้ถูกต้องตามที่แจ้งให้แก... ศุภวรรณ สัจจพงศ์ 27 ก.ย. 2560
 [00235] ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ วสันต์  ทำเนียบสกุล 23 ก.ย. 2560
 [00222] ขอแก้ไขชื่อ ผู้รับผลประโยชน์ ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์ 15 มิ.ย. 2560
 [00221] ข้อมูลสมาชิก ยังไม่ถูกต้อง อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม 14 มิ.ย. 2560
 [00216] เอกสารเงินกู้ นิพนธ์ จันทร์ดี 05 เม.ย. 2560
 [00215] หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ นุรัตน์  พรหมดี 16 มี.ค 2560
 [00214] สหกรณ์มีสวัสดิการช่วยหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมไหมครับ พันธยุทธ จิตสงค์ 19 ม.ค. 2560
 [00213] สวัสดีปีไก่ทอง 2560 จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ กปส.ทุกท่าน พจน์ วิจารณกรณ์ 09 ม.ค. 2560
 [00212] ใบเสร็จเดือนตุลาคม 2559 พัฒนเดช ยศกรกุล 28 ธ.ค. 2559
 [00211] กมลวรรณ เที่ยงแท้ 09 พ.ย. 2559
 [00210] ใบเสร็จรับเงิน เพ็ญพร สุตาคำ 31 ต.ค. 2559
 [00209] การค้ำประกันเงินกู้ ธนาพร สุ่มแก้ว 12 ต.ค. 2559
 [00208] สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน ศานิต บัวเลิศ 03 ต.ค. 2559
 [00207] เปิดดู "รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2559" ไม่ได้ ชาติชาย คะมา 21 ก.ย. 2559
 [00206] สาระ....สหกรณ์ฯก่อนเข้าประชุมใหญ่...ประจำปีบัญชี 2559 อาทร จันทร์พิลา 19 ก.ย. 2559
 [00205] ผู้รับผลประโยชน์ นิคม อยู่ประเสริฐ 19 ก.ย. 2559
 [00204] ช่วยอัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากด้วยค่ะ สนิฎา ปานคงคา 16 ก.ย. 2559
 [00203] ช่วยอัพเดทอัตราดอเบี้ยเงินกู้และเงินฝากด้วยค่ะ สนิฎา ปานคงคา 16 ก.ย. 2559
 [00202] ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องครับ.. เสรีย์ แก้วบุญชู 16 ก.ย. 2559
 [00201] สหกรณ์ฯ กปส.จำกัด แจ้งยอดเงินปันผลปี 2559 แล้วครับ อาทร จันทร์พิลา 08 ก.ย. 2559
 [00200] ใบเสร็จรับเงิน วิชนี จังวัฒนาทรัพย์ 23 ส.ค. 2559
 [00199] ผู้รับผลประโยชน์ จีระศักดิ์ จันทร์ทอง 22 ส.ค. 2559
 [00198] ผู้รับผลประโยชน์ นุชนาฎ รัตนพันธ์ 18 ส.ค. 2559
 [00197] เงินปันผล วิชนี จังวัฒนาทรัพย์ 17 ส.ค. 2559
 [00196] ขอแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคล วิโรจน์ พุทธโชติ 30 มิ.ย. 2559
 [00195] เรื่องสมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน" ชื่อเ... อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม 06 มิ.ย. 2559
 [00194] ขอแก้ไขนามสกุล สมาชิก และผู้ได้รับผลประโยชน์ ค่ะ อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม 06 มิ.ย. 2559
 [00193] การขอแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ สุภาภรณ์ ธรรมชูโชติ 16 พ.ค 2559
 [00192] สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง อย่างยั่งยืน" แต่ไม่ได้สม... นิพนธ์ จันทร์ดี 22 เม.ย. 2559
 [00191] ขอให้ส่งใบเส็จรับเงินให้ด้วย ดิเรก บุญใหญ่เอก 12 เม.ย. 2559
 [00190] แก้ไขชื่อสกุล นิตยา เซี่ยงฉิน 16 ก.พ. 2559
 [00189] นิตยา เซี่ยงฉิน 16 ก.พ. 2559
 [00188] ให้เพื่อนสมาชิกช่วยกันหน่อย ไม่ใช้นิ่งเฉยกัน เดือดร้อนกันแต่ไม่กล้า อัศวิน แย้มยงวรยุทธ 19 ม.ค. 2559
 [00187] ลดหุ้นเหลือแค่ 10 เปอร์ของวงเงินกู้และเงินเดือนเหลือ แค่ 1,000.- เท่าเดิม อัศวิน แย้มยงวรยุทธ 19 ม.ค. 2559
 [00186] ขอแก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ ลำดับที่ 1 พจน์ วิจารณกรณ์ 12 ม.ค. 2559
 [00185] แก้ไขชื่อผู้รับผลประโยชน์ วิบูลย์ ศรีโคตร 12 ม.ค. 2559
 [00184] ขอให้เพิ่มเติมข้อมูลส่วนบุคคล รัชนีวรรณ แสงอำไพ 12 ม.ค. 2559
 [00183] แจ้งปรับปรุงข้อมูลส่วนบุคคล วรัญญู บุญลือ 08 ม.ค. 2559
 [00182] ขอให้สหกรณ์ กปส.ดำเนินการปรับปรุงข้อมูลบุคคล วชิราภรณ์ น้อยยม 06 ม.ค. 2559
 [00181] ขอระงับการผ่อนผัน นพดล ศิวายพราหมณ์ 25 ธ.ค. 2558
 [00180] แก้ไขข้อมูลส่วนตัวคะ (ชื่อ) อรอมา สวัสดี 24 ธ.ค. 2558
 [00179] ข่าวดีปีใหม่...สำหรับสมาชิกสหกรณ์ฯ กปส.จำกัด อาทร จันทร์พิลา 22 ธ.ค. 2558
 [00178] อยากให้แก้ไขหลักเกณฑ์การกู้สามัญ ของสมาชิกสหกรณ์ ตั้งแต่ 5 ปีขึ้นไป น้ำอ้อย เกตุแก้ว 12 ก.ย. 2558
 [00177] ยื่นกู้สามัญ ธนาพร สุ่มแก้ว 12 ก.ย. 2558
 [00176] ข้อมูลปันผล วีระ  เพียรธัญกร 09 ก.ย. 2558
 [00175] ขอแสดงความยินดี วันจันทร์  พลอามาตย์ 07 ก.ย. 2558
 [00174] ขอแก้ไขข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ รุ่งนภา นรารัตน์กุล 07 ก.ย. 2558
 [00173] ขอแก้ไขข้อมูลตรงผู้รับผลประโยชน์ค่ะ นิตยา ทัศวิล 07 ก.ย. 2558
 [00172] แก้ไขข้อมูลส่วนตัว แก้ไขผู้รับผลประโยชน์ ทรัพย์ ศิรินันทศักดิ์ 05 ก.ย. 2558
 [00171] ยอดภาระค้ำประกันไม่ลดลงตามแต่ละเดือนที่สหกรณ์เรียกเก็บ ณรงค์ชัย  เทอดวงศ์วรกุล 03 ก.ย. 2558
 [00170] แจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนตัว ภคิน เลี้ยงสุข 02 ก.ย. 2558
 [00169] แจ้งแก้ไขข้อมูลส่วนตัวค่ะ ธนธร  อุบลสถิตย์ 02 ก.ย. 2558
 [00168] ขอแก้ไขผู้รับผลประโยชน์ สุรชัย เงินคำคง 02 ก.ย. 2558
 [00167] ขอแก้ไขผู้รับผลประโยชน์ สุรชัย เงินคำคง 02 ก.ย. 2558
 [00166] แก้ไขข้อมูลส่วนต้วค่ะ ณิชกมล  กาญจนะชาติ 27 ส.ค. 2558
 [00165] แจ้งเปลี่ยนที่อยู่รับเอกสารค่ะ ณิชานันณ์  มากทอง 25 ส.ค. 2558
 [00164] ขอทราบคะแนนกรรมการสหกรณ์ ยุพาพาล ศรีบุตร 24 ส.ค. 2558
 [00163] แก้ไขข้อมูลส่วนตัวค่ะ อุลัยพร ฤทธิบุญ 24 ส.ค. 2558
 [00162] สงสัยจดหมายจะไม่มีคนรับ ละมุล กมล 19 ส.ค. 2558
 [00161] อยากรู้ปันผล ปีนี้ สุภาณี ธุศรีวรรณ 07 ส.ค. 2558
 [00160] การกู้สามัญ นพดล ศิวายพราหมณ์ 07 ส.ค. 2558
 [00159] แจ้งเปลี่ยนที่อยู่รับเอกสาร กีรติ สงวนถิ่น 07 ส.ค. 2558
 [00158] ขอแจ้งเปลี่ยนที่อยู่รับเอกสาร ดุลยศักดิ์ ไชยรัตน์ 21 ก.ค. 2558
 [00157] ค้ำประเงินกู้สามัญ ชัยพัทธ์  รชตเหมภาส 20 ก.ค. 2558
 [00156] แจ้งเปลี่ยนที่อยู่รับเอกสารครับ กัมปนาท พอจิต 19 ก.ค. 2558
 [00155] แจ้งเปลี่ยนที่อยู่ครับ ธนรัตน์ แหล่งสนาม 17 ก.ค. 2558
 [00154] อยากให้คณะกรรมการพิจารณาเปิดวงเงินกู้เพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือสมาชิกอย่างจริงจ... นิพนธ์ วัฒนประเสริฐ 17 ก.ค. 2558
 [00153] ข้อแจ้งเปลี่ยนที่อยู่รับเอกสารใหม่ วรัญญู บุญลือ 13 ก.ค. 2558
 [00152] ฌาปณกิจสงเคราะห์องค์การสหกรณ์แห่งประเทศไทย ประมวล อุทัยสา 30 มิ.ย. 2558
 [00151] ข้อมูลผู้รับผลประโยชน์ไม่ถูกต้อง ราตรี จักร์แก้ว 29 มิ.ย. 2558
 [00150] การกู้ซื้อคอมพิวเตอร์ พัฒนา จินรัตน์ 29 มิ.ย. 2558
 [00149] ลาออกจากสมาชิกสหรณ์ฯ ดำเนิน จงสิริวัฒน์ 27 มิ.ย. 2558
 [00148] นักศึกษาที่เรียน 3 เทอม เกรดเฉลี่ย ปีการศึกษา 2557 ออกไม่ทัน 30 มิย.58 ทำให้ส่งห... เนตรนิล เกิงฝาก 26 มิ.ย. 2558
 [00147] เสนอเพิ่มช่องทางติดต่อสหกรณ์ทางระบบ line นิวัตน์ บุญแพท