<<< ขณะนี้ สอ.กปส.จำกัด กำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ให้มีทันสมัย ใช้งานง่าย สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น หากแล้วเสร็จจะรีบแจ้งให้ทราบทันที>>>>  *** ขณะนี้ ฝ่ายจัดการ กำลังทดสอบการปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกบนเว็ปไซด์ อาจทำให้ข้อมมูลบนเว็ปคลาดเคลื่อนขณะอัพข้อมูล ขออภัยในความไม่สะดวกคะ ***
 
ลงทะเบียนที่นี่!!!
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
-เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
-เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ 6.75%
-เงินกู้สามัญ 6.25%
-เงินกู้สามัญ-คอมพิวเตอร์ 6.25%

-เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก

6.25%

- เงินกู้สามัญ-ทัศนศึกษา 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สวัสดิการ 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สาธารณภัย 5.75%
-เงินกู้พิเศษ 5.75%
 
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 
 
-เงินฝากประจำ 3.50%
-เงินฝากออมทรัพย์ 1.50%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  "ออมเงินเพื่อเกษียณเกษมสุข"

3.50%

   
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
การฝากเงินต่อเดือนไม่เกิน 500,000.- บาท / คน

 

 

 
 

วันนี้: 11 คน
ทั้งหมด: 32078 คน
 
 
Next
Previous
อ่านทั้งหมด
 
 กำหนด วัน/เวลา การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ (พ.ย.-ธ.ค.62)
โดย: Admin วันที่: 2019-11-15 18:49:19
 ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562
โดย: admin วันที่: 2019-09-30 15:43:30
 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562
โดย: Admin วันที่: 2019-09-04 14:26:18
 เอกสารการประชุมสัมมนา โครงการสมาชิกเข้มแข็ง สมาชิกเข้มแข็ง ครั้งที่ 2
โดย: Admin วันที่: 2019-06-19 11:14:12
 รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 (4/4)
โดย: Admin วันที่: 2019-06-18 08:50:02
 
 
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ
โดย: Admin วันที่: 2019-11-13 22:50:50
 ประกาศ เรื่อง การขอรับสวัสดิการการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย
โดย: Admin วันที่: 2019-10-09 13:35:57
 ประกาศ เรื่อง ผลการนับคะแนนการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก.
โดย: Admin วันที่: 2019-08-20 17:23:58
 ระเบียบสหกรณ์ฯ ว่าด้วยทุนสาธารณประโยชน์ พ.ศ. 2562
โดย: Admin วันที่: 2019-08-16 14:17:45
 ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2562
โดย: Admin วันที่: 2019-08-16 14:16:24
 

   
00304  พิมพ์ใบเสร็จเดือน ต.ค. 62 ไม่ได้ สัจจา ปัญญาธิ  31 ต.ค. 2562 (1/38)
00303  ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2562 สะอาด เลยไธสง  13 ก.ย. 2562 (1/162)
00302  ยอดเงินปันผล ประจำปี 2562 หายไปไหนแล้วคะ  โยษิตา แก้วบุญญากรษ์  12 ก.ย. 2562 (0/162)
00301  เอาออกเถอะกระดานสนทนา รกหน้าเวปเปล่าๆ ถามไปก็ไม่มีใครมา... กิตติ แนวชัยภูมิ  12 ก.ย. 2562 (0/105)
00300  แจ้งเรื่องแก้ไขที่อยู่ นิตยา ทัศวิล  11 ก.ย. 2562 (0/25)
00299  วันก่อนยังเห็นยอดเงินปันผลในระบบ ยุพาพาล ศรีบุตร  10 ก.ย. 2562 (2/132)
00298  เงินปัญผล สมรวม สมสงวน  09 ก.ย. 2562 (1/187)
00297  ยังไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารในระบบฐานข้อมูล กิติยา ศรีใจอุ๊ด  19 ส.ค. 2562 (1/62)
00296  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รดา บุญยะกาญจน์  06 ส.ค. 2562 (1/59)
00295  ตรวจสอบข้อมูลบุคคล อุไรจิตร์ คันธะพฤกษ์  02 ส.ค. 2562 (1/90)
00294  การทำประกัน สมเพียร บั่นยี่เฉ้ง  12 ก.ค. 2562 (0/116)
00293  แก้ไข ตำแหน่งในประวัติ ผิด  สนิท ภูเขาลาด  11 ก.ค. 2562 (0/73)
00292   กฤษณะ มั่งมีศรี  08 ก.ค. 2562 (0/7)
00291  อัตราการคำนวณ ดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินจริง รึปล่าว อภิดล จันทรังษี  16 มิ.ย. 2562 (2/229)
00290  ความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกัน ชัยพัทธ์  รชตเหมภาส  11 มิ.ย. 2562 (0/201)
00289  ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ พูดให้จบก่อนวางสายโทรศัพท์ จริยา บุญเสริม  10 มิ.ย. 2562 (0/189)
00288  การกู้เงินสามัญ(กู้กลบยอดเดิม) นพรัตน์ บุตรดาเต็มดวง  04 มิ.ย. 2562 (0/214)
00287  คนคำ้เนื้อไม่ได้กินเอากระดูกมาคาบ อำนาจ เสนาใจ  17 พ.ค 2562 (1/248)
00286  การกู้เงินฉุกเฉิน ด่วนมาก จีรนันท์ จันทร์หอม  17 พ.ค 2562 (0/252)
00285  ฝากเจ้าหน้าที่ แก้ไขผู้รับผลประโยชน์ ดานิช มะเกะ  10 พ.ค 2562 (1/83)
   
 

 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.3 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.4 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.1 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.2 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก