การประชุมคณะกรรมการฯ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30 ครั้งที่ 4/2563
Posted: Admin Date: 2019-12-24 12:38:26
IP: 1.46.160.119
 
 
 
 
 

   

การประชุมคณะกรรมการฯ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30 ครั้งที่ 4/2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์  (24 ธันวาคม 2562)