ข่าวล่าสุด (สไลด์โชว์)

การจ่ายเงินสวัสดิการ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมให้แก่ทายาท (ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2563)

เผยแพร่ : 17 ม.ค. 2565   เวลา เวลา 12:17 น.  [ ดูแล้ว : 1 ]
UploadImage

ประธานกรรมการดำเนินการ (นางพิชญา เมืองเนาว์) และ คณะกรรมการฯ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30 เห็นชอบปรับปรุงระเบียบ สอ.กปส.จก.ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2563 เพื่อให้เกิดความเหมาะสมและสอดคล้องกับสภาวการณ์ปัจจุบัน

สาระสำคัญ ของระเบียบ สอ.กปส.จก.ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2563 ประกอบด้วย
- การจ่ายเงินสวัสดิการในวันครบรอบวันเกิดของสมาชิก (สมาชิกที่เกษียณฯ และ ยังไม่เกษียณฯ)
- การจ่ายเงินสวัสดิการ กรณี คู่สมรส บิดา มารดา และบุตรที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะของสมาชิกฯ ถึงแก่กรรม
- การจ่ายเงินสวัสดิการ กรณีสมาชิกถึงแก่กรรมให้แก่ทายาท

ขอเชิญท่านสมาชิกฯ อ่านและทำความเข้าใจรายละเอียดของทุนสวัสดิการที่ปรับปรุง เพิ่มเติมที่ http://www.prdsc.com/show.php?No=704