ข่าวประชาสัมพันธ์

ขอเชิญ สมาชิก สอ.กปส.จก. เข้าร่วมสัมมนาและฝึกอาชีพเสริมออนไลน์ ประจำปีบัญชี 2564

เผยแพร่ : 16 มิ.ย. 2564   เวลา เวลา 13:52 น.  [ ดูแล้ว : 0 ]

สัมมนาและฝึกอาชีพเสริมออนไลน์ ประจำปีบัญชี 2564

วันจันทร์ที่ 21 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 – 15.00 น.

 

          การสัมมนาหัวข้อ สหกรณ์ออมทรัพย์กับสถานการณ์โควิด และ สหกรณ์ออมทรัพย์กับกฎหมายใหม่ผ่านทางระบบ Video Conference (WebEX) และ การฝึกอาชีพเสริม เสริมรายได้ช่วงโควิดด้วยธุรกิจออนไลน์ ผ่านทาง https://www.facebook.com/prdsc

 

                                         จัดโดย คณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 31

 

             ** ขอเชิญท่านสมาชิก สอ.กปส.จก. เข้าร่วมสัมมนา “รู้ทันกฎหมายใหม่ เข้าใจหลักการสหกรณ์” โดยลงทะเบียนได้ที่ https://forms.gle/E8a8ZpQnLXYkYZ3z6

             ** ขอเชิญท่านสมาชิก สอ.กปส.จก. เข้าร่วมฝึกอาชีพเสริมออนไลน์ “เสริมรายได้ช่วงโควิดด้วยธุรกิจออนไลน์” โดยลงทะเบียนได้ที https://forms.gle/4g5yVF4H22xauMtU9

 

 

ดูเอกสาร pdf