ข่าวประชาสัมพันธ์

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก. ชุดที่ 32

เผยแพร่ : 06 ก.ค. 2564   เวลา เวลา 14:37 น.  [ ดูแล้ว : 0 ]
UploadImage

รายชื่อผู้สมัครเข้ารับการสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก. 

ชุดที่ 32 ประจำปีบัญชี 2565

 

ร่วมใช้สิทธิ์ลงคะแนนเลือกคณะกรรมการฯ สอ.กปส.จก. ชุดที่ 32

วันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2564 ตั้งแต่เวลา 08.30 - 15.00 น.
ณ หน่วยสรรหา ทั้งส่วนกลางและส่วนภูมิภาค

 

** โปรด ทำเครื่องหมายกากบาท (X)

ในช่องเครื่องหมาย X หน้าหมายเลขผู้สมัคร ได้ไม่เกินเจ็ดคน **