รายละเอียดข่าว

เรื่อง : คำนวณดอกเบี้ย กู้ซื้อคอมฯ


สมาชิกเลขที่ 03962 กู้เงินซื้อคอมฯ จำนวน 100000 บาท ตามสัญญาเงินกู้เลขที่ ค5600216 รบกวน คำนวณดอกเบี้ยให้ดูหน่อยค่ะ ไม่เข้าใจ...งงๆๆ..ค่ะ เพราะคำนวณได้ไม่ตรงกับใบเสร็จ ค่ะ /// ขอบคุณค่ะ


โดย : กาญจนา อาสาชาติ
 เมื่อวันที่ : 13 ส.ค. 2556 เวลา 17:36 น.