ประวัติสหกรณ์

วัตถุประสงค์

เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2556   เวลา เวลา 14:49 น.  [ ดูแล้ว : 495 ]

เพื่อเป็นการส่งเสริมการออมทรัพย์ในหมู่สมาชิกและเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนด้านการเงินของสมาชิก