ประวัติสหกรณ์

พันธกิจ

เผยแพร่ : 18 ก.พ. 2558   เวลา เวลา 16:31 น.  [ ดูแล้ว : 687 ]

 
- ส่งเสริมการออมของสมาชิก
- ให้บริการสินเชื่อ และจัดสวัสดิการเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตสมาชิก
- พัฒนาบริหารจัดการให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผล