>>>  ขณะนี้ สอ.กปส.จำกัด กำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ให้มีทันสมัย ใช้งานง่าย สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น หากแล้วเสร็จจะรีบแจ้งให้ทราบทันที<<<   *** ขณะนี้ ฝ่ายจัดการ กำลังทดสอบการปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกบนเว็ปไซด์ อาจทำให้ข้อมมูลบนเว็ปคลาดเคลื่อนขณะอัพข้อมูล ขออภัยในความไม่สะดวกคะ ***
 
ระบบกำลังปรับปรุง !!!
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
-เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
-เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ 6.75%
-เงินกู้สามัญ 6.25%
-เงินกู้สามัญ-คอมพิวเตอร์ 6.25%

-เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก

6.25%

- เงินกู้สามัญ-ทัศนศึกษา 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สวัสดิการ 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สาธารณภัย 5.75%
-เงินกู้พิเศษ 5.75%
 
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 
 
-เงินฝากประจำ 3.50%
-เงินฝากออมทรัพย์ 1.50%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  "ออมเงินเพื่อเกษียณเกษมสุข"

3.50%

   
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
การฝากเงินต่อเดือนไม่เกิน 500,000.- บาท / คน

 

 

 
 

วันนี้: 72 คน
ทั้งหมด: 54770 คน
 
 
Next
Previous
อ่านทั้งหมด
 
 ผลการพิจารณาเงินกู้ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2563
โดย: Admin วันที่: 2020-02-11 21:53:57
 แจ้งการโอนเงินช่วยเหลือสาธารณภัย
โดย: Admin วันที่: 2020-01-09 16:09:50
 คู่มือการโอนเงิน ผ่านระบบ Bill payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
โดย: Admin วันที่: 2020-01-09 15:55:42
 กำหนด วัน/เวลา การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ (ธ.ค.62 - ม.ค.63)
โดย: Admin วันที่: 2019-12-12 23:45:28
 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการ สอ.กปส.จำกัด
โดย: Admin วันที่: 2019-12-02 19:12:09
 
 
 ประกาศ เรื่อง การปรับอัตราดอกเบี้ย
โดย: Admin วันที่: 2020-02-07 16:46:27
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่ออเนกประสงค์
โดย: Admin วันที่: 2020-01-09 10:05:58
 ระเบียบ สอ.กปส.จก. ว่าด้วยเงินกู้พิเศษ พ.ศ. 2563
โดย: Admin วันที่: 2020-01-09 08:14:04
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ. 2563
โดย: Admin วันที่: 2020-01-09 08:11:28
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้ทุกประเภท
โดย: Admin วันที่: 2020-01-09 08:07:33
 

   
00312  รบกวนสอบถามคณะกรรมการด้วยครับ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงิ... นิพนธ์ จันทร์ดี  16 ม.ค. 2563 (1/134)
00311  ขอขอบพระคุณในการช่วยเหลือสมาชิกกรณีประสบภัยพิบัติทางอัค... สุปราณี วันทา  09 ม.ค. 2563 (0/30)
00310  ข้อผิดพลาด หักหนี้ เงินกู้ อนันต์ สีวลี  07 ม.ค. 2563 (0/71)
00309  ปรับปรุงข้อมูลการค้ำประกันให้เป็นปัจจุบันด้วย เตชินท์ มัชฌันติกะ  04 ม.ค. 2563 (0/50)
00308  ปรับปรุงข้อมูลการค้ำประกันให้เป็นปัจจุบันด้วย เตชินท์ มัชฌันติกะ  04 ม.ค. 2563 (0/25)
00307  ปรับแก้ข้อมูลที่ผิดพลาดให้ถูกต้องโดยด่วน พรทิพย์ แสงมหาชัย เหลืองทอง  14 ธ.ค. 2562 (3/79)
00306  อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดวงพร สุวรรณภักดี  03 ธ.ค. 2562 (1/63)
00305   ณัฎฐภพ พัฒน์ธนสรณ์  26 พ.ย. 2562 (0/0)
00304  พิมพ์ใบเสร็จเดือน ต.ค. 62 ไม่ได้ สัจจา ปัญญาธิ  31 ต.ค. 2562 (1/80)
00303  ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2562 สะอาด เลยไธสง  13 ก.ย. 2562 (1/183)
00302  ยอดเงินปันผล ประจำปี 2562 หายไปไหนแล้วคะ  โยษิตา แก้วบุญญากรษ์  12 ก.ย. 2562 (1/171)
00301  เอาออกเถอะกระดานสนทนา รกหน้าเวปเปล่าๆ ถามไปก็ไม่มีใครมา... กิตติ แนวชัยภูมิ  12 ก.ย. 2562 (0/133)
00300  แจ้งเรื่องแก้ไขที่อยู่ นิตยา ทัศวิล  11 ก.ย. 2562 (0/28)
00299  วันก่อนยังเห็นยอดเงินปันผลในระบบ ยุพาพาล ศรีบุตร  10 ก.ย. 2562 (2/136)
00298  เงินปัญผล สมรวม สมสงวน  09 ก.ย. 2562 (1/194)
00297  ยังไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารในระบบฐานข้อมูล กิติยา ศรีใจอุ๊ด  19 ส.ค. 2562 (1/66)
00296  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รดา บุญยะกาญจน์  06 ส.ค. 2562 (1/63)
00295  ตรวจสอบข้อมูลบุคคล อุไรจิตร์ คันธะพฤกษ์  02 ส.ค. 2562 (1/103)
00294  การทำประกัน สมเพียร บั่นยี่เฉ้ง  12 ก.ค. 2562 (0/130)
00293  แก้ไข ตำแหน่งในประวัติ ผิด  สนิท ภูเขาลาด  11 ก.ค. 2562 (0/77)
   
 

 
 
   
 
ส่งมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฯ ผู้ประสบสาธารณภัย สปข.1
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการฯ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30 ครั้งที่ 5/2563
 
   
 
การประชุมคณะกรรมการฯ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30 ครั้งที่ 4/2563
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.3 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก