รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ติดต่อสหกรณ์ยากครับปรับปรุงด้วย


ผม ได้พยายามติดต่อสหกรณ์เพื่อสอบถาบเอกสารขอกู้ไปทาง ไลน์ ทางโทรศัพท์ หลายครั้งครับ สรุปได้ว่า ไลน์ไม่รับ โทรศัพท์ไม่อ่าน ปรับปรุงหน่อยนะครับ เพราะผมเคยมีประสบการณ์ส่งเอกสารไปถึงกรมวันศุกร์มีคนเซ็นต์รับ แต่หนังสือไม่ถึงสหกรณ์ ผมต้องทำเอกสารส่งไปใหม่ทั้งหมดก็เลยพยายามจะสอบถามเรื่องการได้รับเอกสารหรือไม่อย่างไรครับ


โดยสมาชิก : นายประมวล อุทัยสา
 เมื่อวันที่ : 23 มิ.ย. 2563 เวลา 09:48 น.