ประวัติสหกรณ์

ที่ตั้ง

เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2556   เวลา เวลา 14:37 น.  [ ดูแล้ว : 455 ]

สำนักงานสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด
อาคารกรมประชาสัมพันธ์ (ชั้น 2 ) ซอยอารีย์สัมพันธ์ ถนนพระรามที่ 6 
แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0-2618-2323 ต่อ 1016 - 1019 โทรสาร 0-26187055