รายละเอียดข่าว

เรื่อง : การจ่ายเงินปันผล ปี 2566


ได้ตรวจสอบการแจ้งเงินปันผล ปี 2566 ได้รับการปันผลในปีนี้ลดลงจากปีที่ผ่านมา และทราบว่าบางคนได้ปันผลเพิ่มขึ้น และบางคนได้ปันผลลดลง เหตุใดถึงเป็นเช่นนี้ รบกวนอธิบายให้ทราบด้วยค่ะ ขอบคุณค่ะ


โดยสมาชิก : 04801
 เมื่อวันที่ : 15 ก.ย. 2566 เวลา 09:17 น.