รายละเอียดข่าว

เรื่อง : เงิน***้แบบไหนเอาดอกเบี้ยเงิน***ไปลดหย่อนภาษึได้ ***้แบบไหนลดได้ ***้แบบไหนลดไม่ได้ เพราะอะไร ชี้แจง


(ขอสังเกตุรู้ได้อย่างไรว่าเขาจะเอาไปใช้อย่างอืน)อย่างน้อยก็ควรนำไปลดได้บ้างโดยไม่ต้องถึงร้อยเปอร์เซนต์ พูดดีสร้างนิศัย พูด???ก็ไม่รู้งงไปหมดเลย 55555


โดยสมาชิก : 00207
 เมื่อวันที่ : 28 มี.ค. 2565 เวลา 16:11 น.