รายละเอียดข่าว

เรื่อง : การถอนหุ้นบางส่วน


ไม่ทราบว่า มีแบบถอนหุ้น เนื่องจากจะถอนหุ้นครึ่งหนึ่ง


โดย : นายสายัญ พรหมปัจจา
 เมื่อวันที่ : 29 มิ.ย. 2565 เวลา 13:25 น.