รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ปรับโครงสร้างหนี้


เรียน คณะกรรมการสหกรณ์ออมทรัพย์ กรมประชาสัมพันธ์ ผมยื่นเรื่องเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ตั้งแต่พฤษภาคม 2562 จนเวลาล่วงเลยมา 1 ปีกว่า เพราะผมสอบบรรจุราชการได้ทำให้เงินเดือนไม่พอหักชำระหนี้ให้กับสหกรณ์ ผมส่งหนังสือมาเพื่อขอปรับโครงสร้างหนี้ทั้งส่งทางไปรษณีย์ และถือมาส่งด้วยตนเอง ก็ยังไม่ได้รับคำตอบ ทางสหกรณ์จะมีทางช่วยเหลืออย่างไรบ้างครับ


โดยสมาชิก : ว่าที่ร.ต.ชัยพัทธ์ รชตเหมภาส
 เมื่อวันที่ : 03 ส.ค. 2563 เวลา 09:57 น.