รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ศึกษาดูงาน


สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ น่าจะจัดให้เจ้าหน้าที่สหกรณ์ได้ไปศึกษาดูงานที่สหกรณ์อื่นบ้างนะครับว่าเขาปฏิบัติงานอย่างไร ปฏิบัติตัวอย่างไรกับสมาชิก น่าจะเป็นการเปิดโลกกว้างให้กับเจ้าหน้าที่ได้เห็นบ้างนะครับ


โดยสมาชิก : .............................
 เมื่อวันที่ : 12 ม.ค. 2564 เวลา 11:37 น.