รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ปรับปรุงเว็บไซท์สหกรณ์


เว็บไซท์สหกรณ์ ปรับปรุงข้อมูลมาเกือบปี ยัังว่างเปล่า ข้อมูลเงินกู้ เงินฝาก ระเบียบต่างๆ หายหมด เมื่อไรจะสมบูรณ์แบบให้บริการสมาชิกได้ หรือไม่ก็ทำลิงค์เว็บไซท์เดิมมาใช้ก่อนก็จะดีนะคะ


โดยสมาชิก : นางสาวสุกัญญา ติณสุวรรณ
 เมื่อวันที่ : 13 ก.ค. 2563 เวลา 09:00 น.