รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ข้อมูลสมาชิกไม่ถูกต้อง


เรียน ผู้จัดการสหกรณ์ กปส. กระผม ได้ตรวจสอบข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งมีการอัพเดทข้อมูลใหม่ (6 ส.ค.56) พบความผิดปกติ ดังนี้ 1. ข้อมูลวันที่เป็นสมาชิก ระบุ วันที่ 1 ม.ค.42 2. อายุสมาชิก 14 ปี 8 เดือน 4 วัน 3. จำนวนงวดหุ้น 189 งวด จากข้อมูลดังกล่าว เมื่อนำอายุการเป็นสมาชิก 14 ปี คูณ 12 และ บวก 8 เดือน ไม่เท่ากับจำนวนงวดหุ้น คือ 189 ครับ ความจริงเรื่องข้อมูลสมาชิกคาดเคลื่อนเคยเกิดขึ้นมาครั้งหนึ่งแล้ว ผมสมัครเป็นสมาชิกสหกรณ์เมื่อประมาณปี 36 - 37 หลังจากบรรจุรับราชการเพียงไม่กี่ปี จากนั้นมีการปรับปรุงข้อมูลเมื่อประมาณ 5 ปีก่อน ข้อมูลปีที่สมัครเป็นสมาชิกกลายเป็นปี 40 - 41 (จำไม่แม่นครับ) ได้ประสานกับทางสหกรณ์เพื่อให้ตรวจสอบแต่ได้รับแจ้งว่าให้นำหลักฐานการสมัครมายืนยัน ซึ่งผมหาไม่เจอก็ปล่อยเลยตามเลย ครานี้สหกรณ์มีการปรับปรุงข้อมูลสมาชิกใหม่อีก ข้อมูลก็คลาดเคลื่อนอีก เป็นห่วงเรื่องความเชื่อถือของสหกรณ์เพราะเกี่ยวข้องกับ เงินๆ ทองๆ ครับ รบกวนตรวจสอบแก้ไขให้ถูกต้องด้วย ขอบพระคุณครับ


โดย : สัจจา ปัญญาธิ
 เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556 เวลา 09:42 น.