รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ขอเปิดบัญชีเงินฝ่ากประเภทออมทรัพย์พิเศษ


ดิฉัน นางวันจันทร์ พลอามาตย์ ตำแหน่ง พนักงานธุรการ ส.3 สทท.อุบลฯ สปข.2 ปัจจุบันช่วยราชการ สวศ.อุบลฯ จะเกษียณอายุราชการ ปี 2558 ได้รับความรู้จาก คุณพิพัฒน์ รัฐกาญจน์ ทางเน็ตว่า ลูกจ้างประจำเกษียณอายุราชการส่วนมากจะได้รับบำเหน็จ ก็ลาออกจากการเป็นสมาชิ สอ.กปส.อย่างหน้าเสียดายเวลาที่เป็นสมาชิก สอ.กปส.ท่านแนะนำว่าให้เปิดบัญชีเงินออมทรัพย์ประเภทพิเศษไว้แต่เนิ่นๆ แล้วจะไม่เสียสิทธิประโยชน์ ดิฉันไกล้จะเกษียณอายุราชการแล้วดิฉันเลงเห็นว่าจะขอเปิดบัญชีออมทรัพย์ประเภทพิเศษก่อนที่จะเกษียณฯ ทำได้ใช่ไหมคะขอคำแนะด้วยคะ


โดย : วันจันทร์  พลอามาตย์
 เมื่อวันที่ : 29 ส.ค. 2556 เวลา 14:10 น.