รายละเอียดข่าว

เรื่อง : อยากทราบเรื่องทุนการศึกษาบุตร


ไม่ทราบว่าปีการศึกษ 2556 ยื่นขอรับทุนการศึกษาไว้ คณะกรรมการพิจารณาฯเสร็จหรือยังคะ เนื่องจากปีที่ผ่านๆ มา วันแม่12 ส.ค.ก็ได้รับโอนเงินเข้าบัญชีเรียบร้อยแล้ว แต่ปีนี้ยังเงียบๆอยู่


โดย : สุวิมล เพชรสัมฤทธิ์
 เมื่อวันที่ : 03 ก.ย. 2556 เวลา 09:30 น.