รายละเอียดข่าว

เรื่อง : รบกวนสอบถามคณะกรรมการด้วยครับ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่ออเนกประสงค์


อยากทราบข้อมูลหลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่ออเนกประสงค์ ข้อความที่ว่า ผู้ค้ำประกันอย่างน้อย 1 คน ความหมายคือ คือใช้ผู้ค้ำ 1 คน หรือมากกว่า 1 คนครับ ..ถ้าจะกู้ประมาณ 500,000 บาท จะใช้ผู้ค้ำกี่คน ..รบกวนสอบถามคณะกรรมการด้วยครับ


โดย : นิพนธ์ จันทร์ดี
 เมื่อวันที่ : 16 ม.ค. 2563 เวลา 11:41 น.