รายละเอียดข่าว

เรื่อง : กำหนดวันพิจารณาเงินกู้


จากที่ประกาศพิจารณาเงินกู้เมื่อวันที่ 25 มีนาคม 2563 แต่ต้องเลื่อนไม่ทราบเหตุผลการพิจารณา ช่วยกำหนดวันที่จะพิจารณาด้วยครับ เจ้าหนี้มารอหน้าบ้านทุกวัน ผลัดมาหลายวันแล้วครับ


โดย : ว่าที่ร.ต.ชัยพัทธ์ รชตเหมภาส
 เมื่อวันที่ : 27 มี.ค. 2563 เวลา 14:18 น.