รายละเอียดข่าว

เรื่อง : การแก้ไขประวัติข้อมูลส่วนบุคคล


เนื่องด้วยระบบใส่ประวัติข้อมูลส่วนบุคคลสมาชิกไม่ถูกต้อง ซึ่งสหกรณ์ได้จัดทำ่ระบบเพื่อให้แก้ไขรายละเอียด โดยการให้สมาชิกแก้ไขและแนบไฟล์ได้ด้วยตนเอง ซึ่งดิฉันได้ดำเนินการแก้ไขข้อมูล เมื่อทำการบันทึก ระบบแจ้งว่า "ดำเนินการไม่สำเร็จ" อยากทราบว่า ระบบที่เปิดไว้ใช้งานได้จริงหรือไม่ หรือยังต้องส่งเอกสารการแก้ไขไปให้สหกรณ์เป็นกระดาษเหมือนเดิม / ขอบคุณมากค่ะ


โดย : นางดวงพร จันทรักษ์
 เมื่อวันที่ : 30 มี.ค. 2563 เวลา 14:08 น.