รายละเอียดข่าว

เรื่อง : การพิจารณาเงินกู้


การประชุมเงินกู้เดือนเม.ย63 ทีแรกกำหนดไว้วันที่13 เม.ย63 อยู่เบื่อนไปวันที่ 27 เม.ย.63 เสียเฉยๆ โดยที่ไม่แจ้งให้สมาชิกทราบเลย ผมว่าการเลื่อนมันนานไปนะคับ ยิ่งข่วงโควิคระบาบอีก สมาชิกจำเป็นต้องใช้เงินในดารดำรงค์ชีพมาก กรรมการควรนัดประชุมให้เร็วขึ้นนะครับ จะได้ข่วยบรรเทาความเดือดร้อนในการใช้เงิน........


โดยสมาชิก : นายศิริพงษ์ ตรังรัฐพิทย์
 เมื่อวันที่ : 14 เม.ย. 2563 เวลา 17:27 น.