รายละเอียดข่าว

เรื่อง : ขอปิดยอดกู้ฉุกเฉินติดต่อใครคะ


มีความประสงค์จะปิดเงินกู้ฉุกเฉินจะติดต่อใคร โอนเงินเข้าบัญชีไหนคะ


โดย : เนตรชนก ไชยาคำ
 เมื่อวันที่ : 01 ส.ค. 2556 เวลา 08:46 น.