อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้

เผยแพร่ : 30 พ.ค. 2556   เวลา เวลา 09:21 น.  [ ดูแล้ว : 0 ]

อัตราดอกเบี้ยเงินกู้
ประเภท อัตรา
เงินกู้พิเศษ 5.50%
เงินกู้สามัญ 6.00%
เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก 6.00%
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่ออเนกประสงค์ 6.00%
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อซื้อคอมพิวเตอร์ 6.00%
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อไถถอนหนี้ของสมาชิก 6.00%
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อทัศนศึกษา 5.75%
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการดำรงชีพ 5.75%
เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อสาธารณภัย 5.50%
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉิน 6.25%
เงินกู้เพื่อเหตุฉุกเฉินโครงการพิเศษ 6.50%
  วันที่ 1 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป