ข่าวประชาสัมพันธ์

ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2566 สหกรณ์ฯ

เผยแพร่ : 02 มี.ค. 2566   เวลา เวลา 15:24 น.  [ ดูแล้ว : 693 ]
UploadImage

ปฏิทินวันหยุดประจำปี 2566 

มกราคม 2566

 • วันที่ 1 มกราคม             วันขึ้นปีใหม่ 2566
 • วันที่ 2 มกราคม              วันหยุดชดเชย วันขึ้นปีใหม่

มีนาคม 2566

 • วันที่ 6 มีนาคม                วันมาฆบูชา

เมษายน 2566

 • วันที่ 6 เมษายน              วันพระบาทสมเด็จพระพุทธยอดฟ้าจุฬาโลกฯ
                                          และวันที่ระลึกมหาจักรีบรมราชวงศ์
 • วันที่ 13 - 15 เมษายน    วันสงกรานต์ (3วัน)
 • วันที่  7 เมษายน              วันหยุดชดเชย วันสงกรานต์

พฤษภาคม 2566

 • วันที่ 4 พฤษภาคม            วันฉัตรมงคล
 • วันที่ 5 พฤษภาคม            วันหยุดราชการที่กำหนดเพิ่มเป็นกรณีพิเศษ
 • วันที่ 17 พฤษภาคม          วันพระราชพิธีพืชมงคลฯ

มิถุนายน 2566

 • วันที่ 3 มิถุนายน              วันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จ
                                          พระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  และวันวิสาขบูชา
 • วันที่ 5 มิถุนายน             วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
                                          สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินี  และวันวิสาขบูชา

กรกฎาคม 2566

 • วันที่ 28 กรกฎาคม           วันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว

สิงหาคม 2566

 • วันที่ 1 สิงหาคม               วันอาสาฬหบูชา
 • วันที่ 2 สิงหาคม               วันเข้าพรรษา
 • วันที่ 12 สิงหาคม             วันเฉลิมพระชนมพรรษา
                                           สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ
 • วันที่ 14 สิงหาคม             วันหยุดชดเชย วันเฉลิมพระชนมพรรษา
                                           สมเด็จพระบรมราชชนนีพันปีหลวง และวันแม่แห่งชาติ

ตุลาคม 2566

 • วันที่ 13 ตุลาคม                วันคล้ายวันสวรรคตพระบาทสมเด็จ
                                            พระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร
 • วันที่ 23 ตุลาคม                วันปิยมหาราช

ธันวาคม 2566

 • วันที่ 5   ธันวาคม              วันคล้ายวันพระบรมราชสมภพของพระบาทสมเด็จ
                                            พระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ
 • วันที่ 10   ธันวาคม            วันรัฐธรรมนูญ
 • วันที่ 11   ธันวาคม            วันหยุดชดเชย วันรัฐธรรมนูญ และ
 • วันที่ 31   ธันวาคม            วันสิ้นปี