ข่าวประชาสัมพันธ์

จัดกิจกรรม Focus Group และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ ฉบับที่ 3 ประจำปีบัญชี 2567-

เผยแพร่ : 24 พ.ค. 2566   เวลา เวลา 17:54 น.  [ ดูแล้ว : 425 ]
UploadImage

              วันนี้ คณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 33 จัดกิจกรรม Focus Group และเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพื่อจัดทำแผนยุทธศาสตร์ สอ.กปส.จก. ฉบับที่ 3 ประจำปีบัญชี 2567-2572 (แผน 5 ปี) โดยมี นางทัศนีย์ ผลชานิโก ประธานกรรมการฯ เป็นประธานพิธีเปิด น.ส.ขนิฏฐา กาญจนรังสีนนท์ ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กรมการพัฒนาชุมชน (สหกรณ์ที่มีผลงานดีเด่นแห่งชาติ) เป็นวิทยากรในเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง "กลยุทธ์การบริหารสหกรณ์ออมทรัพย์อย่างไรให้ประสบผลสำเร็จ กรณีศึกษา สอ.กรมการพัฒนาชุมชน จำกัด"

              โดยมี คณะกรรมการ/สมาชิกอาวุโส/เจ้าหน้าที่สหกรณ์ เข้าร่วมกิจกรรม 20 คน ณ ห้องประชุม 211A กปส.