คำสั่งสหกรณ์

คำสั่ง เรื่อง มอบหมายให้รองประธาน รักษาการแทนประธาน กรณีประธานไม่อยู่ หรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ หร

เผยแพร่ : 06 ต.ค. 2566   เวลา เวลา 17:27 น.  [ ดูแล้ว : 610 ]