ภาพกิจกรรม

ผู้ตรวจสอบกิจการ เข้าตรวจสอบกิจการประจำเดือน ตุลาคม 2566

เผยแพร่ : 16 พ.ย. 2566   เวลา เวลา 14:20 น.  [ ดูแล้ว : 136 ]
UploadImage

        วันนี้ (16 พฤศจิกายน 2566) นางญาดา ผดุงโภชน์ ผู้ตรวจสอบกิจการพร้อมผู้ช่วย เข้าตรวจสอบกิจการประจำเดือน ตุลาคม 2566 เพื่อรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการดำเนินการประจำเดือนพฤศจิกายน ให้ทราบ ต่อไป