ภาพกิจกรรม

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 8/2567

เผยแพร่ : 22 พ.ย. 2566   เวลา เวลา 15:37 น.  [ ดูแล้ว : 174 ]
UploadImage

     วันนี้ (22 พฤศจิกายน 2566) นางทัศนีย์ ผลชานิโก ประธานคณะกรรมการดำเนินการ เป็นประธานในการประชุมคณะกรรมการฯ ชุดที่ 34 ครั้งที่ 8/2567 เพื่อติดตามผลการดำเนินงานประจำเดือนและความคืบหน้าการดำเนินงานของคณะอนุกรรมการคณะต่าง ๆ โดยมีคณะกรรมการ ผู้ตรวจสอบกิจการและเจ้าหน้าที่เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 211B อาคารกรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพมหานคร