ภาพกิจกรรม

บรรยายหัวข้อวิชา "ออมเงินกับสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์" แก่ข้าราชการใหม่

เผยแพร่ : 18 ธ.ค. 2566   เวลา เวลา 12:07 น.  [ ดูแล้ว : 182 ]
UploadImage

นายกิตติศักดิ์ หาญกล้า ผจก.สอ.กปส.จก.เป็นวิทยากรบรรยายหัวข้อวิชา "ออมเงินกับสหกรณ์กรมประชาสัมพันธ์" ให้แก่ข้าราชการใหม่ จำนวน 32 คน ที่เข้าอบรมหลักสูตร "การปฐมนิเทศข้าราชการพลเรือนสามัญที่อยู่ระหว่างการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ กรมประชาสัมพันธ์" รุ่นที่ 31 เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2566 ณ สถาบันการประชาสัมพันธ์ กรมประชาสัมพันธ์