ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ฯ จับมือกับ บมจ.ทิพยประกันชีวิต ทำ MOU ประกันคุ้มครองสินเชื่อ

เผยแพร่ : 25 ธ.ค. 2566   เวลา เวลา 16:41 น.  [ ดูแล้ว : 880 ]
UploadImage

        เมื่อวันที่ 22 ธันวาคม 2566 นางทัศนีย์  ผลชานิโก ประธานกรรมการดำเนินการ ลงนามบันทึกข้อตกลงกับ นายสุริยา  ชินวัฒน์ ผู้อำนวยการฝ่ายการตลาด บริษัท ทิพยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) เพื่อทำบันทึกข้อตกลงโครงการประกันชีวิตคุ้มครองวงเงินสินเชื่อ โดยชำระค่าเบี้ยประกันภัยครั้งเดียว โดยจะช่วยปลดหรือลดภาระหนี้สิ้นค้างชำระหากสมาชิกผู้กู้เงินของสหกรณ์เสียชีวิตหรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง เพื่อปกป้องครอบครัวและผู้ค้ำประกันจากปัญหาหนี้สินค้างชำระ และเพื่อมั่นใจว่ากรรมสิทธิ์ในทรัพย์สินนั้น ๆ จะสืบทอดแก่ทายาทและครอบครัวของสมาชิกสหกรณ์