ภาพกิจกรรม

บมจ.สหประกันชีวิต เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ 2567 สอ.กปส.จก.

เผยแพร่ : 04 ม.ค. 2567   เวลา เวลา 17:14 น.  [ ดูแล้ว : 564 ]
UploadImage

          นางทัศนีย์ ผลชานิโก ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก.,ผจก.และเจ้าหน้าที่สหกรณ์ ให้การต้อนรับ นางรัชนีพร พึงประสพ กรรมการผู้จัดการ บมจ.สหประกันชีวิต พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางมาสวัสดีปีใหม่ 2567 เมื่อวันที่ 4 ม.ค.2567 ณ ห้องประชุม สอ.กปส.จก.

          ปัจจุบัน สอ.กปส.จก. ถือหุ้น บมจ.สหประกันชีวิต จำนวน 20,000 หุ้น มูลค่าหุ้น 200,000 บาท สิ้นปีบัญชี 2565 สอ.กปส.จก.ได้รับเงินปันผลร้อยละ 3.498  รวมเป็นเงิน 6,996 บาท 

          นอกจากนี้ ยังมี MOU เพื่อบริการสมาชิกทำประกันวงเงินสินเชื่อ ในอัตราเบี้ยประกันที่ถูก เพื่อผู้ค้ำประกันอุ่นใจ สหกรณ์มั่นคง ทายาทสมาชิกผู้กู้ไม่เดือดร้อน และนำใบเสร็จการชำระเบี้ยประกันชีวิตไปลดหย่อนภาษี ได้อีกด้วย