ข่าวประชาสัมพันธ์

เชิญสมาชิก Download App.สหกรณ์ฯ กปส.ทาง Play สโตร์

เผยแพร่ : 17 ก.ค. 2557   เวลา เวลา 16:19 น.  [ ดูแล้ว : 0 ]

เรียนท่านสมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ทุกท่านครับ ขณะนี้ทางสหกรณ์ฯได้จัดทำ Application ใช้งานกับโทรศัพท์มือถือระบบ Android สมาชิกสามารถเข้าไป Download ได้ที่ Play สโตร์ แล้วพิมพ์คำว่า prdsc จะปรากฏข้อความว่า 1 PRDSC ให้ทำการติตตั้งได้เลยครับ......
สำหรับ..Application นี้ จะสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลของสหกรณ์ฯได้รวดเร็วและกระชับ ซึ่งจะมีปุ่มเมนูให้สมาชิกเข้าถึงข้อมูลประกอบด้วย การเช็คยอดเงิน ..ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม..ระเบียบข้อบังคับ..เว็บไซต์สหกรณ์..และติดต่อสหกรณ์์...