ภาพกิจกรรม

เปิดรับสมัครสรรหาคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก. วันแรก

เผยแพร่ : 17 มิ.ย. 2567   เวลา เวลา 14:42 น.  [ ดูแล้ว : 102 ]
UploadImage

 

          วันนี้ (17 มิถุนายน 2567) นางทัศนีย์ ผลชานิโก ประธานกรรมการดำเนินการ พร้อมด้วยกรรมการดำเนินการ นายคเชนทร์ กรรณิกา รปส.1 ,น.ส.มยุรี สังบัวแก้ว และนายประจวบ หวันวิเศษ ผู้แทนผู้สมัคร ร่วมกันจับลูกบอลเรียงลำดับที่ผู้สมัครเข้ารับการสรรหาเพื่อเลือกตั้งเป็นคณะกรรมการดำเนินการ ชุดที่ 35 ประจำปีบัญชี 2567 สำหรับผู้ที่ยื่นใบสมัครถึงสหกรณ์พร้อมกัน ในเวลา 08.30 น.ของวันที่ 17 มิถุนายน 2567 จำนวน 7 ราย

 

  ผลการจับลูกบอลเรียงลำดับที่สมัคร ดังนี้

     ลำดับที่ 1 นายวิเชียร นุ่นรอด

     ลำดับที่ 2 นางทัศนียาพร ดวงแก้ว

     ลำดับที่ 3 นายจิรวัฒน์ ปลอดวงศ์

     ลำดับที่ 4 ดร.บัณฑิต ตั้งประเสริฐ

     ลำดับที่ 5 สิบเอก เตชินทร์ มัชฌันติกะ

     ลำดับที่ 6 นางนวพรรณ ไชยวรรณ์ อุทัยยศ

     ลำดับที่ 7 นายประจวบ หวันวิเศษ

 

          ? สหกรณ์ยังเปิดรับสมัครสมาชิกที่สนใจเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ ยื่นใบสมัครได้ทั้งทางไปรษณีย์ หรือมายื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนถึงวันศุกร์ที่ 21 มิ.ย.2567

 

          ❤️ ยังรอผู้ร่วมพัฒนาสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด อยู่อย่างมีความหวัง ❤️

 

คลิกอ่านรายละเอียดที่นี่ 

https://www.prdsc.com/coop/ckeditor/system/plugins/ckfinder/upload/annou-67-New-Election-date-set-Apply-applications.pdf

 

คลิกพิมพ์แบบฟอร์มใบสมัคร ที่นี่

https://www.prdsc.com/coop/ckeditor/system/plugins/ckfinder/upload/From-67-Recruitment-recruitment.pdf