ภาพกิจกรรม

ประธานฯ ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย สนง.สอ.กปส.จก. ประจำปับัญชี 2567

เผยแพร่ : 18 มิ.ย. 2567   เวลา เวลา 11:40 น.  [ ดูแล้ว : 94 ]
UploadImage

 

          เมื่อวันที่ 17 มิถุนายน 2567 นางทัศนีย์ ผลชานิโก ประธานกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก. ตรวจความคืบหน้าการก่อสร้างตามโครงการปรับปรุงพื้นที่ใช้สอย สนง.สอ.กปส.จก. ประจำปีบัญชี 2567 ที่ชั้น 2 อาคาร กปส. กทม.

          สหกรณ์ได้จ้าง บจ.นวธรโยธา เป็นผู้ก่อสร้าง ในวงเงิน 2,474,000 บาท โดยใช้เวลาก่อสร้าง 120 วัน เริ่มดำเนินการระหว่างวันที่ 6 มีนาคม- 4 กรกฎาคม 2567 รายละเอียดการก่อสร้าง เพื่อเปลี่ยนวัสดุใหม่ทดแทนของเดิมที่ใช้งานมาตั้งแต่ปี 2556 รวม 11 ปี อาทิ เปลี่ยนพื้นห้อง เปลี่ยนสายไฟฟ้าทั้งระบบ เปลี่ยนวัสดุที่ปลวกกัดกินไม่ได้ พร้อมขยายพื้นที่ห้องเพื่อเพิ่มห้องประชุม ห้องServer และห้องโถงบริการสมาชิกให้กว้างขวางกว่าเดิม พร้อมเปลี่ยนเครื่องปรับอากาศใหม่ทดแทนของเดิมที่ชำรุด

          ขณะการก่อสร้างมีความคืบหน้าไปแล้ว ร้อยละ 70% คาดว่าจะแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนด