ภาพกิจกรรม

สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.4 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก

เผยแพร่ : 11 ก.ค. 2561   เวลา เวลา 12:56 น.  [ ดูแล้ว : 585 ]

เมื่อวันที่ 26 มิ.ย.61 ดร.จรูญ ไชยศร ประธานกรรมการดำเนินการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พร้อมด้วยคณะกรรมการดำเนินการและฝ่ายจัดการสหกรณ์ฯ เดินทางไปพบปะสมาชิก ในโครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ที่สำนักประชาสัมพันธ์เขต 4 พิษณุโลก