ภาพกิจกรรม

การประชุมคณะกรรมการฯ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30 ครั้งที่ 4/2563

เผยแพร่ : 24 ธ.ค. 2562   เวลา เวลา 12:38 น.  [ ดูแล้ว : 328 ]
UploadImage

การประชุมคณะกรรมการฯ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30 ครั้งที่ 4/2563 เวลา 09.00 น. ณ ห้อง 211B ชั้น 2 อาคารกรมประชาสัมพันธ์  (24 ธันวาคม 2562)