ข่าวประชาสัมพันธ์

คู่มือการโอนเงิน ผ่านระบบ Bill payment ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน)

เผยแพร่ : 09 ม.ค. 2563   เวลา เวลา 15:55 น.  [ ดูแล้ว : 1 ]

สามารถดาว์โหลด แบบฟอร์ม ใบแจ้งหนี้ Bill payment ได้ที่ : http://www.prdsc.com/show.php?No=716

ดูเอกสาร pdf