ภาพกิจกรรม

ส่งมอบเงินช่วยเหลือสมาชิกฯ ผู้ประสบสาธารณภัย สปข.1

เผยแพร่ : 23 ม.ค. 2563   เวลา เวลา 22:46 น.  [ ดูแล้ว : 306 ]
UploadImage

นางปรีห์กมล ถนอมศักดิ์ชัย ผอ.สปข.1 ในฐานะคณะกรรมการดำเนินการ สอ.กปส.จก.ชุดที่ 30 มอบเงินช่วยเหลือ นางสาวสุปราณี วันทา สมาชิก สอ.กปส.จก. ผู้ประสบสาธารณภับ ณ สปข.1