ภาพกิจกรรม

การประชุมใหญ่สามัญ สอ.กปส.จำกัด ประจำปีบัญชี 2563

เผยแพร่ : 28 ก.ย. 2563   เวลา เวลา 21:35 น.  [ ดูแล้ว : 272 ]
UploadImage

สอ.กปส.จำกัด จัดการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2563 เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2563 เวลา 08.00 - 11.00 น. ณ หอประชุมกรมประชาสัมพันธ์ ชั้น 3 เป็นการจัดประชุมแบบ New Normal ตามมาตรการป้องกันโควิด 19 มีสมาชิก สอ.กปส.จก.ให้ความสนใจเข้าร่วมประชุมจำนวนมาก ในการประชุมครั้งนี้มีการเลือกประธานกรรมการดำเนินการแทนตำแหน่งที่ว่างลงเนื่องจาก นางพิชญา เมืองเนาว์ ครบการดำรงตำแหน่ง 2 วาระ ผลปรากฎว่าที่ประชุมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้ นางทัศนีย์ ผลชานิโก ดำรงตำแหน่งประธานกรรมการดำเนินการ ในคณะกรรมการดำเนินการชุดที่ 31 ประจำปีบัญชี 2564