คำสั่งสหกรณ์

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ. 2563

เผยแพร่ : 21 ต.ค. 2563   เวลา เวลา 11:41 น.  [ ดูแล้ว : 0 ]

คำสั่ง เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการกำหนดหลักเกณฑ์ฯ เพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งผู้จัดการ พ.ศ. 2563

ดูเอกสาร pdf