<< ยอดเงินปันผลปีบัญชี 2560 สมาชิกเข้าไปดูได้แล้วครับ>> <<อย่าลืม 22 กันยายน 2560 เวลา 08.30 - 11.00 น. ขอเชิญสมาชิกทุกท่านเข้าร่วมประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2560 ที่อาคารหอประชุม ชั้น3 กรมประชาสัมพันธ์ กรุงเทพฯ >>
 
ลงทะเบียนที่นี่!!!
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 


 
-เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
-เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ 6.75%
-เงินกู้สามัญ 6.25%
-เงินกู้สามัญ-คอมพิวเตอร์ 6.25%

-เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก

6.25%

- เงินกู้สามัญ-ทัศนศึกษา 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สวัสดิการ 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สาธารณภัย 5.75%
-เงินกู้พิเศษ 5.75%
 
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 
 
-เงินฝากประจำ 3.50%
-เงินฝากออมทรัพย์ 1.50%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  "ออมเงินเพื่อเกษียณเกษมสุข"

3.50%

   
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 

วันนี้: 7 คน
ทั้งหมด: 198700 คน
 
 
Next
Previous
อ่านทั้งหมด
 
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ว่าด้วยเงินกู้ของสมาชิก พ.ศ.2560
โดย: admin วันที่: 2017-10-12 11:39:40
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ว่าด้วยเงินกู้สามัญ พ.ศ.2560
โดย: admin วันที่: 2017-10-12 11:36:10
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญทั่วไป พ.ศ.2560
โดย: admin วันที่: 2017-10-12 11:31:24
 ระเบียบสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด ว่าด้วยกองทุนสวัสดิการสมาชิก
โดย: admin วันที่: 2017-10-12 11:21:47
 ประกาศ เรื่อง แต่งตั้งผู้จัดการสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด
โดย: admin วันที่: 2017-10-10 10:29:24
 
 
 รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลในงานประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2560
โดย: Admin วันที่: 2017-09-25 17:50:13
 วิธีคำนวนเงินปันผลและเงินเฉลี่ยคืน
โดย: Admin วันที่: 2017-09-07 14:08:39
 ประกาศ เรื่อง ผลการจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2560
โดย: Admin วันที่: 2017-07-12 09:23:48
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับปรุงโครงสร้างหนี้แก่สมาชิก
โดย: Admin วันที่: 2017-06-29 11:16:52
 ประกาศ เรื่อง นโยบายเกี่ยวกับการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินและการสนับสนุนทางการเงินแก่การก่อการร้าย
โดย: Admin วันที่: 2017-06-29 11:12:48
 

   
00236  เพราะเหตุใด สอ กปส ยังไม่อัพเดตข้อมูลชื่อผู้รับประโยชน์... ศุภวรรณ สัจจพงศ์  27 ก.ย. 2560 (3/48)
00235  ต้องการคนแลกค้ำสหกรณ์ วสันต์  ทำเนียบสกุล  23 ก.ย. 2560 (0/40)
00234  เงินกู้ สมชาย เบิกนา  21 ก.ย. 2560 (2/69)
00231     15 ก.ย. 2560 (0/2)
00230     12 ก.ย. 2560 (0/0)
00229     11 ก.ย. 2560 (0/3)
00228     07 ก.ย. 2560 (0/0)
00227     07 ก.ย. 2560 (0/0)
00226     05 ก.ย. 2560 (0/4)
00225     05 ก.ย. 2560 (0/0)
00224     10 ส.ค. 2560 (0/0)
00223     06 ก.ค. 2560 (0/3)
00222  ขอแก้ไขชื่อ ผู้รับผลประโยชน์ ปิยะนุช ศรีแก่นจันทร์  15 มิ.ย. 2560 (2/127)
00221  ข้อมูลสมาชิก ยังไม่ถูกต้อง อมรรัตน์ จันทร์พริ้ม  14 มิ.ย. 2560 (0/52)
00216  เอกสารเงินกู้ นิพนธ์ จันทร์ดี  05 เม.ย. 2560 (2/100)
00215  หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ นุรัตน์  พรหมดี  16 มี.ค 2560 (1/73)
00214  สหกรณ์มีสวัสดิการช่วยหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมไหมครั... พันธยุทธ จิตสงค์  19 ม.ค. 2560 (1/81)
00213  สวัสดีปีไก่ทอง 2560 จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ กปส.ทุกท่าน พจน์ วิจารณกรณ์  09 ม.ค. 2560 (0/60)
00212  ใบเสร็จเดือนตุลาคม 2559 พัฒนเดช ยศกรกุล  28 ธ.ค. 2559 (2/44)
00211   กมลวรรณ เที่ยงแท้  09 พ.ย. 2559 (0/2)
   
 

 
 
   
 
เปิดโครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
 
   
 
สหกรณ์ฯ กปส.จำกัด พบปะสมาชิก สปข.5
 
   
 
เปิดโครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
 
   
 
สหกรณ์ฯ กปส.จำกัด พบปะสมาชิก สปข.6
 
 
 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2558
โดย: Admin วันที่: 2015-09-17 16:56:56
 จดหมายข่าว พ.ค. - มิ.ย. 58
โดย: Admin วันที่: 2015-06-19 16:46:03