>>>  ยื่นด่วน !! ขอเชิญสมาชิกฯ ผู้ประสบอุทกภัยขอรับสวัสดิการช่วยเหลือ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2562  <<<     >>>  ขณะนี้ สอ.กปส.จำกัด กำลังดำเนินการปรับปรุงเว็บไซด์ให้มีทันสมัย ใช้งานง่าย สมาชิกสามารถเข้าถึงได้สะดวกยิ่งขึ้น หากแล้วเสร็จจะรีบแจ้งให้ทราบทันที<<<   *** ขณะนี้ ฝ่ายจัดการ กำลังทดสอบการปรับปรุงฐานข้อมูลของสมาชิกบนเว็ปไซด์ อาจทำให้ข้อมมูลบนเว็ปคลาดเคลื่อนขณะอัพข้อมูล ขออภัยในความไม่สะดวกคะ ***
 
ลงทะเบียนที่นี่!!!
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
-เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
-เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ 6.75%
-เงินกู้สามัญ 6.25%
-เงินกู้สามัญ-คอมพิวเตอร์ 6.25%

-เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก

6.25%

- เงินกู้สามัญ-ทัศนศึกษา 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สวัสดิการ 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สาธารณภัย 5.75%
-เงินกู้พิเศษ 5.75%
 
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 
 
-เงินฝากประจำ 3.50%
-เงินฝากออมทรัพย์ 1.50%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  "ออมเงินเพื่อเกษียณเกษมสุข"

3.50%

   
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
การฝากเงินต่อเดือนไม่เกิน 500,000.- บาท / คน

 

 

 
 

วันนี้: 116 คน
ทั้งหมด: 38535 คน
 
 
Next
Previous
อ่านทั้งหมด
 
 แบบสำรวจความคิดเห็นต่อการให้บริการ สอ.กปส.จำกัด
โดย: Admin วันที่: 2019-12-02 19:12:09
 ขอเชิญสมาชิกที่ประสบอุทกภัยขอรับเงินช่วยเหลือ ตั้งแต่บัดนี้ - 15 ธ.ค.62
โดย: Admin วันที่: 2019-12-02 19:07:53
 กำหนด วัน/เวลา การประชุมคณะกรรมการพิจารณาเงินกู้ (พ.ย.-ธ.ค.62)
โดย: Admin วันที่: 2019-11-15 18:49:19
 ประกาศ รายชื่อสมาชิกที่ได้รับรางวัลในวันประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562
โดย: admin วันที่: 2019-09-30 15:43:30
 ขอเชิญประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2562
โดย: Admin วันที่: 2019-09-04 14:26:18
 
 
 ระเบียบสหกรณ์ ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ. 2563
โดย: Admin วันที่: 2019-12-11 16:47:41
 ระเบียบ สอ.กป.จก. ว่าด้วยการปรับโครงสร้างหนี้ พ.ศ. 2562
โดย: Admin วันที่: 2019-12-02 11:20:02
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การปรับโครงสร้างหนี้
โดย: Admin วันที่: 2019-12-02 11:17:58
 คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการและอนุกรรมการฯ
โดย: Admin วันที่: 2019-11-13 22:50:50
 ประกาศ เรื่อง การขอรับสวัสดิการการช่วยเหลือสมาชิกผู้ประสบอุทกภัย
โดย: Admin วันที่: 2019-10-09 13:35:57
 

   
00306  อัพเดทข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน ดวงพร สุวรรณภักดี  03 ธ.ค. 2562 (0/13)
00305   ณัฎฐภพ พัฒน์ธนสรณ์  26 พ.ย. 2562 (0/0)
00304  พิมพ์ใบเสร็จเดือน ต.ค. 62 ไม่ได้ สัจจา ปัญญาธิ  31 ต.ค. 2562 (1/65)
00303  ว่าด้วยทุนสวัสดิการ พ.ศ.2562 สะอาด เลยไธสง  13 ก.ย. 2562 (1/173)
00302  ยอดเงินปันผล ประจำปี 2562 หายไปไหนแล้วคะ  โยษิตา แก้วบุญญากรษ์  12 ก.ย. 2562 (0/165)
00301  เอาออกเถอะกระดานสนทนา รกหน้าเวปเปล่าๆ ถามไปก็ไม่มีใครมา... กิตติ แนวชัยภูมิ  12 ก.ย. 2562 (0/110)
00300  แจ้งเรื่องแก้ไขที่อยู่ นิตยา ทัศวิล  11 ก.ย. 2562 (0/27)
00299  วันก่อนยังเห็นยอดเงินปันผลในระบบ ยุพาพาล ศรีบุตร  10 ก.ย. 2562 (2/134)
00298  เงินปัญผล สมรวม สมสงวน  09 ก.ย. 2562 (1/188)
00297  ยังไม่เปลี่ยนแปลงข้อมูลบัญชีธนาคารในระบบฐานข้อมูล กิติยา ศรีใจอุ๊ด  19 ส.ค. 2562 (1/63)
00296  ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงที่อยู่ รดา บุญยะกาญจน์  06 ส.ค. 2562 (1/60)
00295  ตรวจสอบข้อมูลบุคคล อุไรจิตร์ คันธะพฤกษ์  02 ส.ค. 2562 (1/94)
00294  การทำประกัน สมเพียร บั่นยี่เฉ้ง  12 ก.ค. 2562 (0/116)
00293  แก้ไข ตำแหน่งในประวัติ ผิด  สนิท ภูเขาลาด  11 ก.ค. 2562 (0/74)
00292   กฤษณะ มั่งมีศรี  08 ก.ค. 2562 (0/7)
00291  อัตราการคำนวณ ดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินจริง รึปล่าว อภิดล จันทรังษี  16 มิ.ย. 2562 (2/235)
00290  ความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกัน ชัยพัทธ์  รชตเหมภาส  11 มิ.ย. 2562 (0/204)
00289  ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ พูดให้จบก่อนวางสายโทรศัพท์ จริยา บุญเสริม  10 มิ.ย. 2562 (0/190)
00288  การกู้เงินสามัญ(กู้กลบยอดเดิม) นพรัตน์ บุตรดาเต็มดวง  04 มิ.ย. 2562 (0/230)
00287  คนคำ้เนื้อไม่ได้กินเอากระดูกมาคาบ อำนาจ เสนาใจ  17 พ.ค 2562 (1/252)
   
 

 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.3 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.4 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.1 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.2 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก