<< ขอเชิญสมาชิกสมัครรับการสรรหาเป็นคณะกรรมการดำเนินการสหกรณ์ฯ กปส.จก.รับสมัคร 18 - 24 มิถุนายน 2562 >> <<ขอความร่วมมือสมาชิก สอ.กปส.จก. ทุกท่าน กรอกข้อมูลทะเบียนประวัติสมาชิกส่งให้สหกรณ์ เพื่อทำการปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน>>
 
ลงทะเบียนที่นี่!!!
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 
 
-เงินกู้ฉุกเฉิน 6.50%
-เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ 6.75%
-เงินกู้สามัญ 6.25%
-เงินกู้สามัญ-คอมพิวเตอร์ 6.25%

-เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก

6.25%

- เงินกู้สามัญ-ทัศนศึกษา 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สวัสดิการ 6.00%
- เงินกู้สามัญ-สาธารณภัย 5.75%
-เงินกู้พิเศษ 5.75%
 
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป

 

 
 
 
-เงินฝากประจำ 3.50%
-เงินฝากออมทรัพย์ 1.50%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.00%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  "ออมเงินเพื่อเกษียณเกษมสุข"

3.50%

   
  วันที่ 1 กรกฎาคม 2560 เป็นต้นไป
การฝากเงินต่อเดือนไม่เกิน 500,000.- บาท / คน

 

 

 
 

วันนี้: 3 คน
ทั้งหมด: 291215 คน
 
 
Next
Previous
อ่านทั้งหมด
 
 เอกสารการประชุมสัมมนา โครงการสมาชิกเข้มแข็ง สมาชิกเข้มแข็ง ครั้งที่ 2
โดย: Admin วันที่: 2019-06-19 11:14:12
 รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 (4/4)
โดย: Admin วันที่: 2019-06-18 08:50:02
 รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 (3/4)
โดย: Admin วันที่: 2019-06-18 08:49:41
 รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 (2/4)
โดย: Admin วันที่: 2019-06-18 08:49:15
 รายงานการพ้นสมาชิกภาพของสมาคมฌาปนกิจฯ ประจำเดือน ตุลาคม 2561 - กุมภาพันธ์ 2562 (1/4)
โดย: Admin วันที่: 2019-06-18 08:48:51
 
 
 ประกาศ เรื่อง การรับสมัครผู้สมัครรับการสรรหาฯ ประจำปีบัญชี 2563
โดย: admin วันที่: 2019-06-05 10:11:36
 ประกาศ เรื่อง รายชื่อกรรมการดำเนินการที่ครบวาระ
โดย: admin วันที่: 2019-06-05 10:09:38
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้พิเศษ
โดย: Admin วันที่: 2019-04-01 11:35:12
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อไถ่ถอนหนี้
โดย: Admin วันที่: 2019-04-01 11:23:16
 ประกาศ เรื่อง ขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่สหกรณ์ฯ
โดย: Admin วันที่: 2018-08-22 15:20:42
 

   
00291  อัตราการคำนวณ ดอกเบี้ยเงินกู้สูงเกินจริง รึปล่าว อภิดล จันทรังษี  16 มิ.ย. 2562 (0/26)
00290  ความเดือดร้อนของผู้ค้ำประกัน ชัยพัทธ์  รชตเหมภาส  11 มิ.ย. 2562 (0/42)
00289  ขอความกรุณาเจ้าหน้าที่ พูดให้จบก่อนวางสายโทรศัพท์ จริยา บุญเสริม  10 มิ.ย. 2562 (0/56)
00288  การกู้เงินสามัญ(กู้กลบยอดเดิม) นพรัตน์ บุตรดาเต็มดวง  04 มิ.ย. 2562 (0/81)
00287  คนคำ้เนื้อไม่ได้กินเอากระดูกมาคาบ อำนาจ เสนาใจ  17 พ.ค 2562 (1/120)
00286  การกู้เงินฉุกเฉิน ด่วนมาก จีรนันท์ จันทร์หอม  17 พ.ค 2562 (0/112)
00285  ฝากเจ้าหน้าที่ แก้ไขผู้รับผลประโยชน์ ดานิช มะเกะ  10 พ.ค 2562 (1/44)
00284  ต้องการ แลกค้ำกู้สามัญด่วน นพรัตน์ บุตรดาเต็มดวง  08 พ.ค 2562 (0/72)
00283  เงินฝากออมทรัพย์สหกรณ์มั่นคงสมาชิกมั่งคั่ง เป็นเงินฝากป... กาญจนา อาสาชาติ  02 พ.ค 2562 (0/49)
00282  ขอเอกสารรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ พิเศษ ปี 61 วันชนะ ดาโรจน์  26 ก.พ. 2562 (2/93)
00281  ูขอกู้เงิน จรูญ พิตะพันธ์  08 ก.พ. 2562 (1/206)
00280  การกู้เงิน บุญชวน คงแถลง  03 ม.ค. 2562 (1/329)
00279  รายละเอียดการกู้เงินสามัญ เนตรนภา ผ่านสำแดง  29 ต.ค. 2561 (1/463)
00278   เนตรนภา ผ่านสำแดง  29 ต.ค. 2561 (0/1)
00277  สอบถามเรื่อง จะขอกู้เพิ่ม สุพิชัย หล่าสกุล  25 ต.ค. 2561 (0/291)
00276  แจ้ง ข้อมูลสมาชิกสหกรณ์ ที่สหกรณ์บันทึกให้ไม่สมบูรณ์ ขอ... ปุณณรัตน์ เดชอัครา  08 ต.ค. 2561 (1/155)
00275  ลาออกจากการเป็นสมาชิก พรณภทร สุวลัย  27 ก.ย. 2561 (3/220)
00274  แจ้งเปลี่ยนบัญชีธนาคารกับสหกรณ์ไปแล้วทำไมยังโอนเข้าบัญช... สุนันท์ ปรางวิเศษ  24 ก.ย. 2561 (0/82)
00273  ทุนการศึกษา วรกัญญา น้าวแสงธนู  24 ก.ย. 2561 (1/109)
00272  เงินปันผล  สมชาย เบิกนา  31 ส.ค. 2561 (2/504)
   
 

 
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.3 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.4 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.1 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก
 
   
 
สหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์ จำกัด พบปะสมาชิก สปข.2 โครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิก