<<เปิดแล้ว....สหกรณ์ฯ กปส. เปิดผลิตภัณฑ์ใหม่การให้สินเชื่อเพื่อทัศนศึกษา>> <<แจ้งการเข้าใช้กระดานสนทนา สมาชิกต้องเข้าไปล็อกอินเข้าสู่ระบบก่อนนะครับถึงจะเข้าใช้งานได้>>
 
ลงทะเบียนที่นี่!!!
ทะเบียน:
รหัสผ่าน:
 


 
-เงินกู้ฉุกเฉิน 6.75%
-เงินกู้ฉุกเฉินโครงการพิเศษ 7.00%
-เงินกู้สามัญ 6.50%
-เงินกู้สามัญ-คอมพิวเตอร์ 6.50%

-เงินกู้สามัญ-ทุนเรือนหุ้น/เงินรับฝาก

6.50%

-เงินกู้พิเศษ 6.00%
-เงินกู้สามัญดำรงชีพ 6.25%
 
ณ ปัจจุบัน

 

 
 
 
-เงินฝากประจำ 4.00%
-เงินฝากออมทรัพย์ 2.00%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ 3.50%
-เงินฝากออมทรัพย์พิเศษ  "ออมเงินเพื่อเกษียณเกษมสุข"

4.00%

   
      ณ ปัจจุบัน  

 

 
 

วันนี้: 23 คน
ทั้งหมด: 175227 คน
 
 
Next
Previous
อ่านทั้งหมด
 
 ประกาศ เรื่อง การจัดสรรทุนส่งเสริมการศึกษาบุตรสมาชิก ประจำปีบัญชี 2560
โดย: Admin วันที่: 2017-04-20 15:09:25
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตสมาชิกผู้ประสบสาธารณภัย
โดย: admin วันที่: 2017-02-28 15:00:05
 ระเบียบ สอ.กปส.จำกัด ว่าด้วยการให้เงินกู้สามัญแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560
โดย: admin วันที่: 2017-02-28 14:53:54
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อทัศนศึกษา
โดย: admin วันที่: 2017-01-17 11:55:47
 ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้เงินกู้สามัญโครงการพิเศษเพื่อสวัสดิการดำรงชีพ
โดย: admin วันที่: 2017-01-17 11:54:45
 
 
 ประกาศ การขอจัดการมรดก (นายพิทักษ์ สุวรรณงาม)
โดย: admin วันที่: 2016-12-20 08:59:17
 ประกาศรายชื่อ ผู้ที่ได้รับเงินรางวัล 1,000 บาท จากการแรนดอม ในแต่ละเขต
โดย: admin วันที่: 2016-10-03 12:42:16
 วิธีคำนวณ เงินปันผล และเงินเฉลี่ยคืน สอ.กปส. ประจำปี 2559
โดย: admin วันที่: 2016-09-12 14:15:51
 ขอเปลี่ยนวันประชุมใหญ่สามัญ ประจำปี 2559
โดย: admin วันที่: 2016-09-07 14:31:46
 ขอความอนุเคราะห์ตรวจสอบเลขที่บัญชีธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) ของสมาชิกเพื่อโอนเงิน
โดย: admin วันที่: 2016-07-06 14:11:45
 

   
00217     17 พ.ค 2560 (0/2)
00216  เอกสารเงินกู้ นิพนธ์ จันทร์ดี  05 เม.ย. 2560 (2/36)
00215  หนังสือรับรองดอกเบี้ยเงินกู้ นุรัตน์  พรหมดี  16 มี.ค 2560 (1/38)
00214  สหกรณ์มีสวัสดิการช่วยหลือสมาชิกที่ประสบภัยน้ำท่วมไหมครั... พันธยุทธ จิตสงค์  19 ม.ค. 2560 (1/66)
00213  สวัสดีปีไก่ทอง 2560 จนท.สหกรณ์ออมทรัพย์ กปส.ทุกท่าน พจน์ วิจารณกรณ์  09 ม.ค. 2560 (0/48)
00212  ใบเสร็จเดือนตุลาคม 2559 พัฒนเดช ยศกรกุล  28 ธ.ค. 2559 (2/32)
00211   กมลวรรณ เที่ยงแท้  09 พ.ย. 2559 (0/2)
00210  ใบเสร็จรับเงิน เพ็ญพร สุตาคำ  31 ต.ค. 2559 (1/81)
00209  การค้ำประกันเงินกู้ ธนาพร สุ่มแก้ว  12 ต.ค. 2559 (1/139)
00208  สมุดบัญชีเงินฝากออมทรัพย์ "สหกรณ์มั่นคง สมาชิกมั่งคั่ง ... ศานิต บัวเลิศ  03 ต.ค. 2559 (1/51)
00207  เปิดดู "รายงานการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2559" ไม่ไ... ชาติชาย คะมา  21 ก.ย. 2559 (2/40)
00206  สาระ....สหกรณ์ฯก่อนเข้าประชุมใหญ่...ประจำปีบัญชี 2559 อาทร จันทร์พิลา  19 ก.ย. 2559 (0/31)
00205  ผู้รับผลประโยชน์ นิคม อยู่ประเสริฐ  19 ก.ย. 2559 (3/52)
00204  ช่วยอัพเดทอัตราดอกเบี้ยเงินกู้และเงินฝากด้วยค่ะ สนิฎา ปานคงคา  16 ก.ย. 2559 (0/30)
00203  ช่วยอัพเดทอัตราดอเบี้ยเงินกู้และเงินฝากด้วยค่ะ สนิฎา ปานคงคา  16 ก.ย. 2559 (0/24)
00202  ข้อมูลส่วนบุคคลไม่ถูกต้องครับ.. เสรีย์ แก้วบุญชู  16 ก.ย. 2559 (0/25)
00201  สหกรณ์ฯ กปส.จำกัด แจ้งยอดเงินปันผลปี 2559 แล้วครับ อาทร จันทร์พิลา  08 ก.ย. 2559 (1/121)
00200  ใบเสร็จรับเงิน วิชนี จังวัฒนาทรัพย์  23 ส.ค. 2559 (0/86)
00199  ผู้รับผลประโยชน์ จีระศักดิ์ จันทร์ทอง  22 ส.ค. 2559 (1/65)
00198  ผู้รับผลประโยชน์  นุชนาฎ รัตนพันธ์  18 ส.ค. 2559 (0/45)
   
 

 
 
   
 
เปิดโครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
 
   
 
สหกรณ์ฯ กปส.จำกัด พบปะสมาชิก สปข.5
 
   
 
เปิดโครงการสร้างอาชีพเสริมให้แก่สมาชิกสหกรณ์ออมทรัพย์กรมประชาสัมพันธ์
 
   
 
สหกรณ์ฯ กปส.จำกัด พบปะสมาชิก สปข.6
 
 
 เอกสารประกอบการประชุมใหญ่สามัญประจำปีบัญชี 2558
โดย: Admin วันที่: 2015-09-17 16:56:56
 จดหมายข่าว พ.ค. - มิ.ย. 58
โดย: Admin วันที่: 2015-06-19 16:46:03